Bescherming persoonsgegevens, klachten en aansprakelijkheid

Bescherming persoonsgegevens


Aha-zo-dus! Uit Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.aha-zo-dus.nl

06 - 234 06 568

aha.zo.dus@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken


Aha-zo-dus! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- evt. bovenstaande gegevens van werkgever


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aha.zo.dus@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Aha-zo-dus! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

   kunnen voeren

- Aha-zo-dus! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

   zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


Aha-zo-dus! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aha-zo-dus!) tussen zit. Aha-zo-dus! gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Word 2016, Exel 2013, Paint, Gmail, Dropbox.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Aha-zo-dus! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden


Aha-zo-dus! verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Aha-zo-dus! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Aha-zo-dus! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via aha.zo.dus@gmail.comKlachten en aansprakelijkheid


Ik coach je zo goed mogelijk, waarbij ik al mijn kennis en kunde in zet, maar je bent zelf verantwoordelijk voor jouw proces en doen en laten, zowel tijdens de coaching als daarna.


Mocht je niet tevreden zijn, en een klacht hebben, dan hoor ik dat graag, zodat we het op kunnen lossen en ik er van kan leren.


Maar de coach en Aha-zo-dus! kunnen dus op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de cliƫnten en/of de gevolgen van deelname aan de coaching.